Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία πληρωμής των σχολικών καθαριστριών μέσω των Σχολικών Επιτροπών για την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017 (40%).

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έστειλε ήδη στην τράπεζα για πληρωμή περίπου 316 συμβάσεις χρηματοδότησης.

Οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία της καταβολής των ποσών, επικοινωνώντας με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης – Λογιστήριο Δ.Δ.Ο.Υ./ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (213 131 4588 σχετικά με τη χρηματοδότηση και 213 131 4671 για διοικητική στήριξη / email: sxolikesepitropes@inedivim.gr και ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes).

Το έγγραφο σε μορφή doc

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.