Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες και ενισχύονται οι αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Αττική. Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, με την τροπολογία ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

Επεκτείνεται η εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων της υπ’ αρ. 2673/2001 (Β’ 1185) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, σε όλες τις πληγείσες κατοικίες (όχι μόνο στις κύριες κατοικίες που αρχικά προέβλεπε η εν λόγω ΚΥΑ), ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν όλοι οι πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε  περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Χορηγείται η ανώτατη αποζημίωση για την αποκατάσταση της οικοσκευής, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως «Κίτρινου» ή «Κόκκινου», με σκοπό την πληρέστερη αποζημίωση των πληγέντων.

Προβλέπεται η απλοποίηση των δικαιολογητικών εγγράφων, τα οποία απαιτούνται για την καταβολή των σχετικών οικονομικών ενισχύσεων.

Οι χορηγούμενες οικονομικές ενισχύσεις, δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.