70 εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Καθαριότητας, με ατομικές συμβάσεις εργασίας για ένα έτος, από χθες, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιά, το οποίο τερματίζει τη συνεργασία με ιδιώτες – εργολάβους καθαριότητας.

«Αυτή είναι η ηχηρή απάντηση σε όλες τις αντίξοες δυνάμεις, που με κάθε τρόπο υπερασπίζονταν ως μοναδικό τρόπο επιλογής την παραμονή των ιδιωτικών επιχειρήσεων καθαριότητας στα δημόσια νοσοκομεία. Με την σύναψη των ατομικών συμβάσεων εργασίας εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος κοινωνικά αναβαθμισμένων εργασιακών συνθηκών και παράλληλα ποιοτικότερων και ασφαλέστερων μεθόδων υπηρεσιών καθαριότητας στα δημόσια νοσοκομεία», σχολίασε για το γεγονός, η Διοικήτρια του Νοσοκομείου, Μαρία Αρβανίτη.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.