26 Σεπτεμβρίου 2018

πολιτιστική κληρονομιά

Ολοκληρώθηκαν οι πρόδρομες εργασίες για το Γεφύρι της Πλάκας

Επιδίωξη όλων των φορέων αποτελεί η τελική φάση αποκατάστασης του εμβληματικού γεφυριού να ξεκινήσει την ‘Ανοιξη του 2018.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου