Λέξη-κλειδί: λαϊκές αγορές

Λαϊκές αγορές παραγωγών σε όλη την Ελλάδα και Ταμείο Αλληλοβοήθειας στην αλιεία

Κατάθεση της τροπολογίας για την ίδρυση σε όλη την Ελλάδα των λαϊκών αγορών των παραγωγών
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου