14 Αυγούστου 2018

λαϊκές αγορές

Λαϊκές αγορές παραγωγών σε όλη την Ελλάδα και Ταμείο Αλληλοβοήθειας στην αλιεία

Κατάθεση της τροπολογίας για την ίδρυση σε όλη την Ελλάδα των λαϊκών αγορών των παραγωγών
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου