22 Ιανουαρίου 2018

Κτηματολόγιο

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου».     

Κύριοι στόχοι της ριζικής αναδιοργάνωσης των δομών κτηματογράφησης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου