14 Δεκεμβρίου 2017

ΙΕΚ

Ο θεσμός της Μαθητείας αλλάζει

Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων και ΟΑΕΔ στη διαχείριση της Μαθητείας.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου