22 Ιανουαρίου 2018

ύδρευση

Ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της Διαχείρισης Υδάτων

Απελευθερώνονται Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου