18 Ιουνίου 2018

Brain gain

Στήριξη Νέων Επιστημόνων και μέτρα για την αναστροφή της φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό – brain drain

Εισήγηση στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου