18 Δεκεμβρίου 2017

υδρογονάνθρακες

Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος

Μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της κοινοπραξίας Total-Edison-ΕΛΠΕ.

Διεθνείς διαγωνισμοί υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και την Κρήτη

Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν υπογραφεί από τον ΥΠΕΝ, Γιώργο Σταθάκη, και αναμένεται να δημοσιευθούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου