15 Δεκεμβρίου 2017

Ρύθμιση οφειλών

Σε ισχύ η ρύθμιση για χρέη σε δήμους σε έως 100 δόσεις

Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου