14 Δεκεμβρίου 2017

ομόλογα ελληνικού δημοσίου

Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου

Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου