16 Δεκεμβρίου 2017

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Tα μέτρα για τη μείωση της πλαστικής σακούλας

Σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου