18 Δεκεμβρίου 2017

Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης

Εγκρίθηκαν νέοι οργανισμοί στα Υπουργεία και στους πρώτους εποπτευόμενους Φορείς

Μετά την έγκριση των νέων Οργανισμών από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων θα υποβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου