26 Σεπτεμβρίου 2018

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Νέο διοικητικό συμβούλιο της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης προς όφελος όλων.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου