20 Μαρτίου 2018

θαλάσσιο περιβάλλον

«Σβήνει» πρόστιμα η Ελλάδα

Δύο υποθέσεις παράβασης για μη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος μπήκαν στο αρχείο λόγω πλήρους συμμόρφωσης της χώρας.

Εξαιρετικής ποιότητας τo 99% των υδάτων κολύμβησης της χώρας

Εθνική Έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αξιοποίηση της υδατοκαλλιεργητικής δυναμικότητας

Υπουργική Απόφαση του Αν. ΥΠΑΑ&Τ, Γιάννη Τσιρώνη. Επισυνάπτεται το ΦΕΚ.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου