16 Δεκεμβρίου 2017

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας

Έναρξη ημερίδας που διοργανώνουν το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου