15 Δεκεμβρίου 2017

Επιχειρηματικότητα

«Στόχος της Αναπτυξιακής Τράπεζας να καλύψει το κενό ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου στον «Αθήνα 9,84».

Νέα εποχή για το «επιχειρείν» το πληροφοριακό σύστημα για την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων

Συγκεντρωτικά στοιχεία του πρώτου μήνα λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος.

Περισσότερες από 4.500 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν κατά τον πρώτο μήνα το πληροφοριακό σύστημα για την έναρξη λειτουργίας

Προτεραιότητα η παροχή των κατάλληλων εργαλείων που θα απελευθερώσουν τις «εγκλωβισμένες» αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας

Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου για την Ίδρυση Εκπαιδευτικού Τεχνολογικού Κέντρου CEG

To Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε από τον υπουργό ΨΗΤΠΕ παρουσία του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου Σερίφ Ισμαήλ.

Απλοποίηση αδειοδότησης επιχειρήσεων

Υπερψήφιση στη Βουλή του σχεδίου νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

  Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) | One Stop Shops (OSS)  Νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως σύστασης  Στο παρόν σχέδιο νόμου παρουσιάζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος,...
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου