Λέξη-κλειδί: Εμπόριο

Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Παρουσιάστηκε και υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Επενδύσεις στην Ελλάδα & εξωτερικό εμπόριο

Enterprise Greece Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί μετεξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece)  - στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρμοδιότητες του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου...
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου