14 Δεκεμβρίου 2018

ΕΛΤΑ

«Η στήριξη των ΕΛΤΑ αποτελεί για τη νυν Κυβέρνηση θέμα εθνικής σημασίας»

Υπογραφή της σύμβασης καθολικής υπξρεσίας με τα ΕΛΤΑ από τον Υπουργό ΨΗΤΠΕ, Ν. Παππά.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου