17 Δεκεμβρίου 2018

Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διεύρυνση δυνατότητας φοίτησης στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μείωση διδάκτρων

Νόμο του κράτους αποτελεί από χθες το «παράλληλο πρόγραμμα» αφού το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία...
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου