22 Σεπτεμβρίου 2018

εκπαιδευτικοί

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η εξόφληση των αναπληρωτών

Πρόκειται για 18.000 αναπληρωτές ΕΣΠΑ και ΠΔΕ.

Κάτι διαφορετικό γίνεται στο σχολείο

Προσπάθεια αναπροσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών και ευρείας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Έγκαιρα και χωρίς κενά λειτουργία των σχολείων

Για πρώτη φορά για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου