20 Σεπτεμβρίου 2018

Γήπεδα

Εκδόθηκε άδεια δόμησης για το γήπεδο της ΑΕΚ

Οι νέες μελέτες είναι βελτιωμένες τόσο σε σχέση με το ύψος του κτιρίου όσο και σε σχέση με την ομαλότερη ένταξή του στον περιβάλλοντα χώρο και τη βελτίωση της μορφολογίας των όψεών του.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου