20 Μαρτίου 2018

αιγιαλός

Με σημαντικό όφελος για τα δημόσια έσοδα εφαρμόζεται το σύστημα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλών

Στις πρώτες 41 δημοπρασίες που έγιναν παρουσιάστηκε συνολικό όφελος της τάξης του 35%, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης.

Σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού

Αφορούν σε θέσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου