Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο η προγραμματική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) για την αναδάσωση του όρους Υμηττού μετά την πυρκαγιά 2015 στα όρια των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης.

Συγκεκριμένα η αναδάσωση θα λάβει χώρα στην περιοχή του Ρέμματος Χαλιδούς, χαρακτηρισμένη ως περιοχή του Δικτύου Natura 2000, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής. Για το όλο έργο έχει δώσει την συγκατάθεσή του και το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 329.414,90 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από τα οποία τα 242.752,32 € προέρχονται από το Πράσινο Ταμείο, ενώ για την επιπλέον δαπάνη αρμόδιος είναι ο ΣΠΑΥ. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα 2 χρόνια με δυνατότητα παράτασης εξαιτίας εκτάκτων συνθηκών για ένα ακόμα έτος, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και απόφαση του ΥΠΕΝ.

Με αυτή τη σύμβαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της αύξησης του φυσικού και δασικού κεφαλαίου, δείχνει έμπρακτο ενδιαφέρον για την προστασία του όρους Υμηττού, την περιβαλλοντική ανακούφιση των πολιτών των παραπάνω δήμων, αλλά και για τη βελτίωση του γενικότερου ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.