«Γέφυρες Ανάπτυξης στην Ήπειρο»: 5ο Περιφεριακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, Ιωάννινα

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου