ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Πολιτική Επιτροπή, που έχει την ευθύνη παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της διαδικασίας υλοποίησης της Ολιστικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 8 Μαΐου 2019, υπό το συντονισμό του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, και τη συμμετοχή των Υπουργών, Έφης Αχτσιόγλου, Χριστόφορου Βερναρδάκη, Γιώργου Σταθάκη, Ευκλείδη Τσακαλώτου και Αλέξη Χαρίτση. Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ακόμα, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Δημήτρης Παπαγιαννάκος, η Γενική Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Έλενα Παπαδοπούλου, καθώς και οι Παναγιώτης Κορκολής, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου εφαρμογής της Στρατηγικής με στόχο:

Α) Την αξιολόγηση της έως τώρα πορείας, σύμφωνα με την 1η Έκθεση Πεπραγμένων που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

Β) Την παρουσίαση του οδικού χάρτη ενεργειών για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η Πολιτική Επιτροπή διαπίστωσε πως η υλοποίηση της Στρατηγικής εξελίσσεται με ικανοποιητικό τρόπο και αυτό αντανακλάται και στις θετικές μακροοικονομικές εξελίξεις που καταγράφηκαν το 2018 σε όλα τα επίπεδα (ΑΕΠ, ανεργία, απασχόληση, εξαγωγές κ.ά.).

Η Πολιτική Επιτροπή τόνισε ότι Αναπτυξιακή Στρατηγική λειτουργεί ως οδοδείκτης για την πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια και συνδέεται ευθέως με τρεις σε εξέλιξη διαδικασίες:

  • Την αποτελεσματική ανταπόκριση της χώρας στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στο οποίο η Ελλάδα εντάχθηκε μετά το τέλος του Προγράμματος.
  • Το υπό κατάρτιση Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
  • Τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-27.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Επιτροπή αποφάσισε:

  1. Την εντατικοποίηση και επιτάχυνση της υλοποίησης των πολιτικών και των δράσεων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την ισχυροποίηση των θετικών παραγωγικών μετασχηματισμών που συντελούνται στην ελληνική οικονομία.

 

  1. Την επικαιροποίηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής αξιοποιώντας την έως τώρα εμπειρία και στη βάση των μεγάλων προκλήσεων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της Κλιματικής Αλλαγής

 

  1. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προετοιμασία ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και την Ελλάδα 2030.

 

  1. Τον περαιτέρω συντονισμό της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας και την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για το 2019, ώστε να διασφαλίζεται ότι με συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο τίθενται κοινές προτεραιότητες και υπηρετούνται κοινοί στόχοι.
Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.