Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 25 Απριλίου οι συναντήσεις των ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας με μέλη της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – (ΜΝΑΕ), με σκοπό την καθοδήγηση και  υποστήριξή τους.

Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2017 πιλοτικά σε εννέα ΕΠΑ.Λ. της χώρας και από τον Σεπτέμβριο 2018  θα επεκταθεί σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της επικράτειας.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των μαθητών και βελτίωση της εικόνας του επαγγελματικού λυκείου στην κοινωνία μέσα από πολλαπλές παρεμβάσεις, όπως:  εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών, χρηματοδοτούμενα σχέδια δράσης (projects), εξοπλισμός των σχολείων με υποδομές τηλεδιάσκεψης, θεσμός Συμβούλου Καθηγητή και Συμβουλίου Τάξης, δικτύωση σχολείων κ.ά.

Επειδή η  ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών αποτελεί κομβική παρέμβαση στα σχολεία, από τον Φεβρουάριο του 2018 προσλήφθηκαν επιπλέον 101 ψυχολόγοι, με στόχο την ερχόμενη σχολική χρονιά να διπλασιαστεί ο αριθμός των ψυχολόγων που θα απασχοληθούν στα ΕΠΑ.Λ.

Η ενημέρωση – καθοδήγηση των ψυχολόγων υλοποιήθηκε από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος ΜΝΑΕ,  ψυχολόγους κ. ‘Αννα Λαμπίδη και Μαρίνα Δεδούλη, αρμόδιες  για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των συναντήσεων ενημέρωσης-καθοδήγησης των ψυχολόγων.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης (24 Απριλίου) προσήλθαν για ενημέρωση οι ψυχολόγοι που απασχολούνται σε ΕΠΑ.Λ. της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας,  Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης προσήλθαν οι ψυχολόγοι που απασχολούνται σε ΕΠΑ.Λ. της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων στις αίθουσες του ισογείου «Jacqueline de Romilly»,  «Γαλάτεια Σαράντη» και «’Ελλη Παππά», από 09.00-15.00μμ.

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει χρονικό ορίζοντα τον Ιούνιο του 2023.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.