Ρύθμιση Σαρία Αιτιολογική για δελτίο τύπου-1

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου