Δ. Βίτσας – Herbert Kickl, Αυστριακός ΥΠΕΣ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου