ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ειρήνης Κλαμπατσέα, του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, Γιώργου Πατρίκιου, και εκπροσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε ότι το ΥΠΕΝ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και δεσμεύει ποσό που απαιτείται για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ρέμα Κυβερνείου, από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Με την επιβολή αυτή το ΥΠΕΝ αποδεικνύει την σταθερή βούληση της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του δημόσιου χώρου και του πρασίνου στις αστικές περιοχές, αλλά και για την επίλυση προβλημάτων δεκαετιών που σωρεύτηκαν χωρίς επίλυση σε όλη την Ελλάδα.

Ήδη από 2/3/18 το ΚΕΣΥΠΟΘΑ του ΥΠΕΝ ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος για να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της απαλλοτρίωσης της έκτασης.

Σήμερα ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου υπέγραψε επιστολή προς τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης με την οποία δηλώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα δέσμευσης του ποσού που αντιστοιχεί στην προσήκουσα αποζημίωση για την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ Γ215, Γ216Α μεταξύ των οδών Αναξιμάνδρου και Α. Τούσα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το ΥΠΕΝ διευκρίνισε ότι μέχρι τη συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ της 18/4/2018, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να αποστείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της επανεπιβολής απαλλοτρίωσης, της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου και της δημιουργίας κωδικού, καθώς και τον υπολογισμό της προσήκουσας αποζημίωσης με βάση τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής.

 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.