Σε πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων για διάφορα αγροτικά προϊόντα, συνολικού ύψους 191 εκατ. ευρώ, προχώρησε πρόσφατα ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσό αφορά στην ειδική ενίσχυση βάμβακος (178.698.569 ευρώ) και τα υπόλοιπα ποσά αφορούν δικαιούχους συνδεδεμένων ενισχύσεων για την καλλιέργεια μήλων, βιομηχανικής ντομάτας, ροδάκινων προς χυμοποίηση, ζαχαρότευτλων, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, βρώσιμων οσπρίων κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.