Δημοσιονομικό πλεόνασμα 188,5 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προϋπολογισμένου δημοσιονομικού ελλείμματος 756 εκατ. ευρώ, εμφανίζει ο ΕΦΚΑ σύμφωνα με την αναθεώρηση των μεγεθών του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Η αναθεώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα της καλής πορείας των εσόδων του Φορέα και ειδικότερα:

  • Της προβλεπόμενης αύξησης  των τρεχουσών εισφορών των μισθωτών
  • Της αύξησης των εσόδων από ρυθμίσεις οφειλών
  • Της αύξησης των εσόδων από την απόδοση της περιουσίας

Τέλος, όσον αφορά στις δαπάνες, προχώρησε σε μείωση της προβλεπόμενης συνταξιοδοτικής δαπάνης, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των αιτήσεων για συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.