Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, το πρώην Στρατοπέδου Κόδρα παραχωρείται στο Δήμο Καλαμαριάς για την αξιοποίησή του και την ανάδειξή του ως χώρου υπερτοπικού πρασίνου και αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ευρύτερη περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα αποτελεί έναν υπερτοπικό πόλο πρασίνου και ελευθέρων χώρων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτού έχει χαρακτηριστεί ήδη από το έτος 2005 ιστορικός τόπος. Τμήματα δε αυτού έχουν χαρακτηριστεί μνημεία με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σκοπός της παραχώρησης είναι η αξιοποίηση της παραχωρούμενης έκτασης με την ενσωμάτωσή της στον αστικό ιστό και την κοινωνική ζωή της πόλης ως χώρου υπερτοπικού πρασίνου και αναψυχής, καθώς και η ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξή της.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.