Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση παραχώρησης κτιρίου της Δασικής Υπηρεσίας στο Δήμο Καισαριανής (ΑΔΑ: ΩΤΨ04653Π8-Α87).

Το κτίριο βρίσκεται μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής και παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως Δασοφυλάκειο από το Δασαρχείο Πεντέλης που είναι αρμόδιο και για τη διαχείρισή του. Ο Δήμος Καισαριανής θα προχωρήσει στην επισκευή και συντήρησή του και στη συνέχεια θα το χρησιμοποιήσει ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Έτσι, η συνεργασία Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δήμου Καισαριανής θα συμβάλλει στην αλλαγή της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και στην στήριξη της νέας γενιάς, αξιοποιώντας το φυσικό και δασικό περιβάλλον, σε μια πλεονεκτική θέση δίπλα στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας. Παράλληλα, θα συμβάλλει και σε δράσεις πρόληψης πυρκαγιών και υποβάθμισης του δασικού οικοσυστήματος με την ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συμβατών με το δάσος της Καισαριανής, ενώ αναμένεται να προωθήσει και θέματα γενικότερης περιβαλλοντικής ευθύνης, όπως είναι η ανακύκλωση.

Η διάρκεια παραχώρησης καθορίστηκε στα 10 έτη, ώστε ο Δήμος να μπορεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αξιοποίησης του κτιρίου, ενώ μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος, θα μπορεί να αιτηθεί την ανανέωση της παραχώρησης, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του Δασαρχείο Πεντέλης.

Στην απόφαση παραχώρησης καθορίζονται και όροι, μεταξύ των οποίων είναι και η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα πρέπει να έχει γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου παραχώρησης, δηλαδή νωρίς την άνοιξη του 2018, ώστε να ωφεληθεί άμεσα η περιοχή από τη λειτουργία του.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.