ΑΠΕ/ΜΠΕ

Το συνολικό ποσό των 9.635.275 ευρώ κατέβαλε πρόσφατα σε γεωργοκτηνοτρόφους ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ. Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις καταβλήθηκαν από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου σε 2.155 δικαιούχους των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, Leader, ενίσχυσης εκμεταλλεύσεων κ.ά.

Η αναλυτική κατανομή των ενισχύσεων ανά πρόγραμμα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.