Σε πληρωμές ύψους 9 εκατ. ευρώ προχώρησε πρόσφατα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 4/10/2017 έως 5/10/2017 και αφορούν συνολικά 9.546 δικαιούχους  προγραμμάτων αναδιάρθρωσης αμπελώνων, βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας μελιού, συνδεδεμένων ενισχύσεων διαφόρων κλάδων της φυτικής και ζωικής παραγωγής, επιχειρησιακών προγραμμάτων φρούτων  κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατανομή των ενισχύσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.