Μείωση του δημοσίου χρέους της χώρας κατά 6,3 δις. ευρώ, καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, ενώ είναι ορατές στην καμπύλη των λήξεων του χρέους οι επιδράσεις των βραχυπρόθεσμων μέτρων που ενεργοποίησε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας από τον περασμένο Ιανουάριο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε σε 309,1 δισ. ευρώ στο τέλος του β τριμήνου, από 310,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017 και 315,4 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.