Με τον νόμο 4490/2017 (ΦΕΚ Α’ 150/11.10.2017) ενισχύεται η αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στο πεδίο της διενέργειας ελέγχων για τον εντοπισμό της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Με τη ρύθμιση αυτή το ΣΔΟΕ διευρύνει τον τομέα ευθύνης και ελέγχου που μέχρι πρότινος κατείχε, συνδράμοντας σημαντικά στο έργο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας  και των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Με αυτό τον τρόπο, η συνεργασία του ΣΔΟΕ με το ΣΕΠΕ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κατοχυρώνεται θεσμικά με απώτερο σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών και την γρηγορότερη αντιμετώπιση φαινομένων παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πιλοτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά μεικτά κλιμάκια τεσσάρων ελεγκτικών μηχανισμών, ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, Οικονομική Αστυνομία και ΣΔΟΕ, συνεργάστηκαν τόσο σε επίπεδο επιτόπιων ελέγχων όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής και διασταύρωσης δεδομένων και πληροφοριών.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.