Ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση για τη δημιουργία της Ναυτιλιακής Θυρίδας, η οποία αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας, βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Μετά από τον απαραίτητο έλεγχο που έκανε το Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύμβαση υπογράφτηκε με την Κοινοπραξία των εταιρειών Cosmos Business Systems και Δυναμική Πληροφορική. Το ύψος της σύμβασης είναι 1.149.000 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης είναι έξι μήνες.

     Με τη Ναυτιλιακή Θυρίδα επιτρέπεται ο έλεγχος όλων των φορτίων των εμπορικών πλοίων και των δεξαμενοπλοίων που μπαίνουν και βγαίνουν από ελληνικά λιμάνια. Κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε το Υπουργείο Ναυτιλίας, η σύμβαση προβλέπει ακόμα τον έλεγχο των καυσίμων. Η εφαρμογή συνδέεται με το σύστημα ελέγχου καυσίμων των τελωνείων. Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα που συνδέει τα τελωνεία με τη διαχείριση των τάνκερ που θα εισέρχονται στα λιμάνια, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος του λαθρεμπορίου καυσίμων. Η εφαρμογή αυτή, δηλαδή,  επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα με τα τελωνεία και έτσι θα ελέγχει και την πετρέλευση.

      Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει ήδη δοκιμασμένη συνεργασία με την εν λόγω Κοινοπραξία, στο σύστημα ελέγχου αλιείας, που επιτρέπει να παρακολουθείται το στίγμα των μεγάλων αλιευτικών πλοίων (άνω των 15 μέτρων) και το κατά πόσο αλιεύουν νόμιμα. Το σύστημα αυτό είναι σε λειτουργία και ταυτοχρόνως αναβαθμίζεται. Η ίδια κοινοπραξία έχει εγκαταστήσει στον Θάλαμο Επιχειρήσεων το σύστημα παρακολούθησης όλων των περιπολικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος.

     Σε εξέλιξη επίσης είναι ακόμα ένα έργο, που είναι η διασύνδεση του ΥΝΑΝΠ με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Με το έργο αυτό, Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική βρίσκονται σε διασύνδεση, σε ένα σύστημα παρακολούθησης και εφαρμογών. Το έργο αυτό αναμένεται να περατωθεί μέσα στο 2017.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.