Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 6.732.647,36 ευρώ, στο πλαίσιο Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος», για τη βελτίωση της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων, τη συντήρηση σχολείων και την αναβάθμιση παιδικών χαρών, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης του ∆ήµου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ, αποκλειστικά για τη βελτίωση και ανάπτυξη βασικών υφιστάµενων περιβαλλοντικών υποδοµών για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας-Ιωάννινα, εντός του πλαισίου του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι».

Ακολούθως, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης του Δήμου Τρίπολης, Νομού Αρκαδίας, συνολικού προϋπολογισμού 372.600,00 ευρώ (ΠΕΔ-ΥΠΕΣ: 240.600,00 ευρώ, ίδιοι πόροι δήμου: 132.000,00 ευρώ), για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, εντός του πλαισίου του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Τέλος, για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής: 

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Ζαγοράς – Μουρεσίου Μαγνησίας 206.000,00 € 0,00 € 206.000,00 €
Περιστερίου Αττικής 305.981,16 € 0,00 € 305.981,16 €
Πύργου Ηλείας 223.000,00 € 74.000,00 € 297.000,00 €
Ρεθύμνης Ρεθύμνου 207.000,00 € 119.310,00 € 326.310,00 €
Σφακίων Χανίων 201.977,40 € 22.778,80 € 224.756,20 €

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.