Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες (09/03/17 - 10/03/17)

  Κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης

  Στην αρχή της συνόδου, ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, ο οποίος εκπροσωπεί την τρέχουσα Προεδρία, θα προβεί σε απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή προηγούμενων συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

  Στη συνέχεια, οι ηγέτες της ΕΕ θα ασχοληθούν με ορισμένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα, όπως η οικονομία, η ασφάλεια και οι εξωτερικές σχέσεις.

  Σε ό,τι αφορά την οικονομία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να επαναλάβει ότι είναι επείγουσα η ανάγκη να προωθηθούν οι επενδύσεις, η ανάπτυξη και η απασχόληση, με σκοπό να εξασφαλιστεί οικονομική ευμάρεια και ευημερία για τους πολίτες της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει την εφαρμογή των βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί από κράτη μέλη σε συνέχεια των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, θα συζητήσει τις προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2017 και θα εγκρίνει τη σύσταση σχετικά με την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προβεί επίσης σε απολογισμό της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων νομοθετικών προτεραιοτήτων και σημαντικών στρατηγικών, όπως η στρατηγική για την ενιαία αγορά, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, το σχέδιο δράσης για την ένωση των κεφαλαιαγορών και η ενεργειακή ένωση.

  Όσον αφορά αφορά την ασφάλεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει την εφαρμογή των συμπερασμάτων που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2016 σχετικά με την εξωτερική ασφάλεια και την άμυνα. Θα εξετάσει επίσης την πρόοδο της ΕΕ σε σχέση με την εσωτερική ασφάλεια.

  Οι ηγέτες ενδέχεται να ασχοληθούν επίσης με θέματα εξωτερικής πολιτικής, υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων.

  Υποβολή Θέματος

  Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

  Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

  Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

  Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

  Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.