Όπως σημείωσε και ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στη σχετική εκδήλωση προ ημερών, η ιδέα για τη δημιουργία του equifund.gr ήταν απλή: Να φτιάξουμε ένα πολύ δυναμικό Fund of Funds.
 
Είχαμε μια πολύ στενή και ουσιαστική συνεργασία με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και έχουμε κάνει μια πολύ ουσιαστική δουλειά τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
 
Το ελληνικό Δημόσιο, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε 200 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, το EIF περίπου 60 εκατομμύρια και η EIB, μέσω του πακέτου Γιουνκέρ, άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ.
 
Άρα υπάρχει η δέσμευση 300 εκατομμυρίων ευρώ και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα άλλα 200 εκατομμυρίων, έχουμε μισό δισεκατομμύριο ευρώ το οποίο θα πάει για να ενισχύσει τις καινοτόμες τη μικρομεσαία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα δηλαδή τις καινοτόμες ιδέες που χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να υλοποιηθούν.
Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.