ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ_ΣΥΝΟΨΗ_ΕΣΔ_2023_ΥΠΔΙΚ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου