ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ_ΕΣΔ 2023_ΥΠΠΟΑ (τ. Πολιτισμού)

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου