Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 170.000 ευρώ στον Δήμο Καστοριάς. Το αίτημα του Δήμου που έκανε δεκτό ο υπουργός, σχετίζεται με το πρόβλημα υδροδότησης του οικισμού Δισπηλιού της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών, καθώς σε δείγματα από τη γεώτρηση που τον υδροδοτεί εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις ακατάλληλης ουσίας πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα το νερό να κριθεί μη πόσιμο.

Στόχος του Δήμου είναι να λειτουργήσει εναλλακτικός τρόπος υδροδότησης του οικισμού με την κατασκευή βαρυτικού αγωγού ύδρευσης από υφιστάμενη δεξαμενή μέσω πηγής που ήδη υδρεύει άλλους οικισμούς.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.​

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.