Ενόψει της επικείμενης επαναδιαπίστευσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) από την Υποεπιτροπή Διαπίστευσης του Διεθνούς Συντονιστικού Οργάνου των Εθνικών Θεσμών Προστασίας και Προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ψηφίστηκε την 29η Μαρτίου 2017 τροπολογία, που επιφέρει αλλαγές στο συστατικό Νόμο της ΕΕΔΑ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της Επιτροπής.

Η τροπολογία έχει στόχο την αποτελεσματικότερη και απρόσκοπτη δράση της Επιτροπής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στη διασφάλιση των θετικών αξιολογήσεων, στις οποίες έχει ανταπεξέλθει με απόλυτη επιτυχία, ανταποκρινόμενη στις προδιαγραφές των διεθνών οργάνων.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.