Γ.Γ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου