Το ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,3% το Γ’τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2016 σύμφωνα με τα προσωρινά μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Επίσης, αναθεωρήθηκε ανοδικά ο ρυθμός ανάπτυξης του Β’ τριμήνου σε 1,6% έναντι 0,8% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώνεται σε 1,1% το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

Επομένως, η οικονομία θα πρέπει να αναπτυχθεί με ρυθμό άνω του 3% το τελευταίο τρίμηνο για να επιτευχθεί ο στόχος στο προϋπολογισμό του 2018 για ρυθμό ανάπτυξης 1,6% ή μεγαλύτερο.

Το ΑΕΠ σε όρους όγκους αυξήθηκε με ρυθμό 0,3% σε τριμηνιαία βάση με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

Πιο αναλυτικά, οι ετήσιες μεταβολές:

* Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 1% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2016.

* Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2016.

* Αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,8% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,6%.

* Αύξηση κατά 9,3% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,9%.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.