Τα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνεργάστηκαν για το σχεδιασμό ενός κομβικού έργου για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται για το «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ-HRMS)», προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 

Το νέο Σύστημα, υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα συλλέγει  και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τους απασχολούμενους, θα διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του Δημοσίου  με στόχο την υποστήριξη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση ζητημάτων ανθρώπινου δυναμικού σε 3.500 και πλέον φορείς.

Έτσι επιτυγχάνεται μείωση της γραφειοκρατίας, εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και βελτίωση της παραγωγικότητα του Δημοσίου. 

Επιπλέον, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, έκανε δεκτή την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP (Εnterprise Resource Planning) Δημόσιου Τομέα», προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για ένα έργο που, με την εισαγωγή αυτοματοποιημένων επεξεργασιών και ροών εργασιών, θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του προϋπολογισμού 1.700 φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και παράλληλα θα προσφέρει τη δυνατότητα εποπτείας των οικονομικών στοιχείων των φορέων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Μέχρι σήμερα, οι διαδικασίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού και πληρωμών είναι υπερβολικά χρονοβόρες, ενώ ο υφιστάμενος μηχανισμός ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον προϋπολογισμό καλύπτει 533 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

Σημειώνεται πως και τα δύο συστήματα, που θα αναπτυχθούν με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, στηρίζονται στην αρχή της  διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα φορέων, που λειτουργούν ήδη.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.